Công ty TNHH TM Thảo Ái:

-Nhận được các giải thưởng do Piaggio và   giải nhì cuộc thi Yamaha 3S.

-Khẳng định được vị thế và chất lượng của Thảo Ái.

Năm 2012, 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017